BƠM - MOTOR CÁC LOẠI
BƠM - MOTOR CÁC LOẠI
Trong kho: 0
Vận chuyển: Liên hệ
Mô tả : Bán Bơm - Motor rung các loại xe lu BOMAG, HAMM, SAKAI, DYNAPAC ....
GIÁ: Vui lòng gọi

Bơm Motor rung tất cả các loại lu BOMAG, HAMM, DYNAPAC, SAKAI ....

src=http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/1741/ps/20170427/18057043_409335566089006_5556920116608701763_n_543x960.jpgsrc=http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/1741/ps/20170427/z645561089952_004c41252e55652c39f7773f45a9a3d3_720x960.jpg

src=http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/1741/ps/20170427/18157990_409335542755675_4198980418870990976_n_960x720.jpg

src=http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/1741/ps/20170427/z645561116539_356d632b625decba1222f7dc97131d12_960x720.jpgsrc=http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/1741/ps/20170427/z645561105040_7894431942371b224b68aa116c286a18_960x958.jpgsrc=http://cdn.nhanh.vn/cdn/store/1741/ps/20170427/z645561093923_eb66732f4cb80a244d0be8668111a61e_960x720.jpg


\

\
\